Rohan ve Türk Benzerliği Üzerine
Tarih: Kasım 07, 2012 - 16:00:58
Konu: > GENEL / Yüzüklerin Efendisi
Rohan ile Türkler arasında benzerlikler olduğunu hepimiz biliyoruz. Ama bu demek değil ki Tolkien usta alegori yapmış. Bence Rohan yaratılırken Türklerden ciddi anlamda esinlenmiş.

Yüzüklerin Efendisi" nin 3. kitabı (Kralın Dönüşü).
Sayfa 283'ün en alt satırında şöyle bir cümle var.
"Sonra Kral Hanedanından Süvariler ak atlara binerek höyüğün etrafında döndüler...".

Ölen Türklerin gömüldüğü yerin etrafında Türkler atlarına binerler ve mezarın etrafında dönerlerdi.Bu törene yuğ adı verilirdi.Ve bu Türklere has bir tören.Ayrıca eski Türkler ölümden sonraki yaşama inandıkları için mezarlarına gömülürken atlarıyla,silahlarıyla ve özel eşyalarıyla gömülürdü.

Bozkır kültürü, atlara düşkünlük, adetler bunlar gerçekten Rohanlılar'ın Türklere benzemesine neden oluyor.

Türkler de atlı-göçebe bir yaşayışa sahipti, Rohanlılar da öyle.


Otağ kurmaları, siperli tolga takmaları, altı konak ve evlerinde at başlı figürlerin bulunması,atlara önem vermeleri. Bunlar tipik Türk özellikleridir. Tarihte başka hiçbir kavimde görünmemiştir.

Türkler at üstünde ok kullanmakta ustadır. At üzerinde ok atmak Türklere özgü bir özelliktir. Aynı özellik Rohan'da da var. Ayrıca ok dışında Rohan at üzerinde mızrakla savaşır. Göktürkler de at üzerinde mızrakla savaşırdı. Bunu size Orhun Kitabelerinden Bilge Kağan anlatsın isterseniz.

------

yirmi iki yaşımda çin'e doğru ordu sevkettim. çaça general 80.000 ile karşıladı, askerini o gün orada öldürdüm. yirmi altı yaşımda çin kavmi kırgız ile ittifak olup düşman oldu, örpen'de savaştım, askerini mızrakladım.

yirmi yedi yaşımda kırgız'a doğru ordu sevkettim, mızrak batımı karı söküp, kögmen ormanını gece aşarak yürüyüp, kırgız kavmini uykuda bastım kağanı ile songa ormanı'nda savaştım. kağanını orada öldürdüm, ilini orada aldım.

o yılda türgiş kavmine doğru ordu sevkettim altın ormanını aşarak , irtiş nehri'ni gece geçip yürüdüm, türgiş kavmini uykuda bastım, uykusunu mızrakla açtım. ertesi gün türgiş kağanının ordusu ateş gibi fırtına gibi geldi, bolçu'da savaştık. kağanını , yabgusunu, şadını orda öldürdüm, ilini orda aldım.

tanrı kuvvet verdiği için mızrakladım, dağıttım. tanrı bahşettiği için , ben kazandığım için türk milleti de kazanmıştır. ben küçük kardeşimle (kül tigin) böyle kazanmasam türk milleti ölecekti, yok olacaktı. türk beyleri, türk milleti böyle düşünün, böyle bilin!

uygur'a doğru ordu sevkettim, askerini mızrakladım, teslim olan teslim oldu, millet oldu. ölen öldü. selenga'dan aşağı yürüyerek kargan vadisinde evini barkını bozdum, kaçan millet ormana çıktı.

------

Evet Bilge Kağan yazıtından da anlaşılacağı üzere Göktürk ordusunda mızrak süvarilerin başlıca silahı olup bazı taş üzerinde resimlerde zırhlı süvarilerin mızrakla ilerledikleri betimlenir. Ayrıca Göktürk ordularının diğer gücü de okçu atlılardır. Bunlar da Rohan ile benzerlik göstermeden öte tamamen aynıdır.

Bu yazının bulunduğu yer: Yuzuklerin Efendisi / Turkiye LOTR / Turkey
http://www.yuzuklerinefendisi.com

Bu yazıyı bulabileceğiniz URL adresi:
http://www.yuzuklerinefendisi.com/article.php?sid=2134